:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

jak ustawić 3 opcje pasem nawigacji stanu i skórki

  • Witam serdecznie po sporym czasie zechciałem z opery korzystać mam z oficjalnej strony wersje jaka była lecz brak mi w niej kilku rzeczy paska nawigacji jak było w starszych wersjach pasku stanu i jak jest opcja zmiany wyglądu przeglądarki nie themes a skórki całej przeglądarki jak są te opcje po kierujcie jak je zmienić nie potrafię ich znaleźć

  • Please use English in this forum.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.