Turbo (Off-road) czasem nie używasz? W starych Operach zdarzały się tego typu problemy z tą funkcją.