Flash w Operze na Xubuntu Linux.

  • Jak zainstalować flash w Operze pracującej w systemie Xubuntu-Linux? W repozytoriach brak. Chyba, że jest jakieś jeszcze inne repozytorium, którego nie znam.
    Już teraz, z góry bardzo dziękuję za wszelaką pomoc.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.