:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, November 23, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Flash w Operze na Xubuntu Linux.

  • Jak zainstalować flash w Operze pracującej w systemie Xubuntu-Linux? W repozytoriach brak. Chyba, że jest jakieś jeszcze inne repozytorium, którego nie znam.
    Już teraz, z góry bardzo dziękuję za wszelaką pomoc.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.