Problem z oknem paska postępu podczas pobierania plików

  • Witam. Gdy rozpoczynane jest pobieranie pliku z witryny WWW, poniżej prawej części wspólnego paska adresu i wyszukiwania jest wyświetlany komunikat zawierający pasek postępu. Zgodnie z tematami pomocy owo okno komunikatu ma być zamknięte po zakończeniu pobierania, lecz u mnie okno pozostaje widoczne, aż do momentu kiedy kliknę lewym przyciskiem myszy.
    Proszę o pomoc, co zrobić, by to okno faktycznie automatycznie zamykało się lub w ogóle się nie pojawiało podczas pobierania plików.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.