:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Opera sync / link

  • Czy ktokolwiek się orientuje, kiedy w Operze zacznie działać w końcu synchronizacja (zarówno zakładek / speed diala / schowka jak i otwartych kart w przeglądarce PC i np. na Androidzie.

  • Podejrzewam, że nawet deweloperzy tego do końca nie wiedzą.

  • A szkoda bo gdyby synchronizacja działała również z urządzeniami Android to naprawdę by na tym zyskała. Osobiście używam opery w domu, pracy i telefonie ale brak synchronizacji co jakiś czas popycha mnie do szukania alternatywy...

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.