Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

lỗi opera mini không vào được mạng?

  • Tôi bị lỗi opera mini không vào được mạng? tôi thử firefox, chrome... đều vào được internet bình thường. Bị lỗi gì vậy mọi người?
    Đã xóa lịch sử, cài đặt lại mới vẫn không vào được

  • Lúc trước mình cũng bị lỗi nầy, mang máy ra Apple nó điều chĩnh cập nhật gì đó mình chảng hiểu, về nhà chạy ok. Tụi nó nói tiếng mỹ không hiểu hết.