Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

lỗi opera mini không vào được mạng?

  • Tôi bị lỗi opera mini không vào được mạng? tôi thử firefox, chrome... đều vào được internet bình thường. Bị lỗi gì vậy mọi người?
    Đã xóa lịch sử, cài đặt lại mới vẫn không vào được

Log in to reply