:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Sprawdzanie pisowni

  • Opera sprawdza błędy automatycznie jedynie w wielowierszowych polach tekstowych, w przypadku pól jednowierszowych sprawdzanie pisowni nie rozpoczyna się automatycznie. Aby je aktywować, należy kliknąć pole tekstowe i w menu kontekstowym zaznaczyć opcję „Sprawdzaj pisownię”.

    Czy można gdzieś w opcjach ustawić aby w polach jednowierszowych też sprawdzała automatycznie?

  • Chyba nie.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.