Sprawdzanie pisowni

  • Opera sprawdza błędy automatycznie jedynie w wielowierszowych polach tekstowych, w przypadku pól jednowierszowych sprawdzanie pisowni nie rozpoczyna się automatycznie. Aby je aktywować, należy kliknąć pole tekstowe i w menu kontekstowym zaznaczyć opcję „Sprawdzaj pisownię”.

    Czy można gdzieś w opcjach ustawić aby w polach jednowierszowych też sprawdzała automatycznie?

  • Chyba nie.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.