@techvnm hi bạn, bạn đã khắc phục được chưa, web mình lâu lâu vẫn có lúc bị lúc không: https://laptoptitan.vn