@rkalkowski wielokrotnie się to zdarzało z tego co pamiętam