cocomaliboo
Spróbuj w miejsce najnowszej wersji zainstalować wersję poprzednia tę w której zakładki funkcjonowały poprawnie.