Ty chcesz pomocy w tej konkretnej sprawie - czyli nie udało Ci się przypisać ctrl+tab do przełączania kart czy chodzi o ogólną pomoc w edycji skrótów klawiaturowych?