Đâu có đâu, chắc do máy hay mạng của bạn thôi chứ mình vô trang http://tritannhanghieuqua.com với đơn cử như mấy blog free như http://trinamtannhangthucuc.wordpress.com vẫn ngon lắm mà