@asd_pb nie stresuj się synchronizacja Otwartych Kart również nie działa. Praktycznie z tego wszystkiego to synchro zakładek działa i pewnie dogłębne śledzenie użytkownika.