OperaMini 18.0.2254.106542 na Androidzie i komunikat "Zalogowano do konta Opery". Dodałem stronę do szybkiego wybierania w OperzeMini i sprawdziłem na komputerze stronę https://sync.opera.com/web - jest OK.