Jeżeli masz inną instalację Opery używającej tego samego konta do synchronizacji i nie została jeszcze włączona to tak.