Błąd w tłumaczeniu

  • Witam serdecznie!

    Jestem nowym użytkownikiem przeglądarki Opera, tak więc dla mnie nie było to wcale ewidentne, jak dla niektórych, ale na pewno powinien ten błąd zostać poprawiony. Otóż przy menu Opery (kliknięcie w logo w lewym górnym rogu), jest taka nazwa jak "Menedżer zakładek" - powinien to być "Menedżer dodatków/rozszerzeń". Szukałem tego przez dobre 30 minut, aż w końcu zdałem sobie sprawę że jest to zwykły błąd w tłumaczeniu.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.