5 dk'da bir operanın bağlantısı kesililiyor.

  • Beş dakikada bir opera tarayıcıyı yeniden başlatmak gerekiyor. Aksi takdirde hiç bir web sayfası açılmıyor. İşlemler yarıda kalıyor. Operayı kapatıp yeniden açınca sorun çözülüyor. Ancak 5 dakika sonra opera tarayıcı yine web sayfası açamamaya başlıyor. İnternet bağlantısında bir sorun yok. Çünkü o anda diğer tarayıcılar web sitelerini açabiliyor, ancak opera açamıyor. Bu sorunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Sorun opera 29 ile başladı.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.