lista urządzeń

  • Witam,
    Niedawno na mojego nexusa wyszły aktualizacje najpierw do wersji 5.0, potem 5.1. I wraz z aktualizacjami na liście urządzeń konta opery pojawiły się dwa nowe nexusy, których nie mogę usunąć. I tu pojawia się moje pytanie: jak usunąć niechciane urządzenia z listy?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.