Format komputera

  • Witam
    Mam operę na jednym komputerze. Korzystam z Opera Link aby mieć "kopię zapasową" zakładek i strony szybkiego wybierania.
    Po Formatowaniu komputera zainstalowałem operę i zalogowałem się do opera link.
    Nie przywróciło mi strony szybkiego wybierania ani zakładek ani nawet motywu.
    Powiedzcie mi gdzie popełniłem błąd?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.