Rozszerzenia dla Chrome i Opera - szukam poradnika

  • Szukam poradnika/przykładu typu - blokowanie wybranych stron albo skryptów, oraz coś o otwieraniu plików lokalnych. Na razie udało mi się sklecić biedne context menu i skróty klawiaturowe. Do szczęścia brakuje mi tylko czegoś na wzór urlfilter.ini + odtwarzania filmów za pomocą SMPlayer.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.