Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

nie przeczytane

  • witam. Chciałem zgłosić że w czytniki rss nie zawsze po przeczytaniu rss artykuły są zaznaczane jako nie przeczytane. mam najnowsza operę mini beta na androida.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.