Проблема при введенні тексту в пошукову строку

  • При першому завантаженні і введенні тексту в пошукову строку Опера шукає лише першу букву слова яке було введено найпершим. Прошу звернути на це увагу.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.