opera 12.17 nie dziają przyciski na stronie, strony nie załadowują sie do końca

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.