opera 25

  • Witam pobrało wersje opery 25 i nie zapisuje mi ustawień zmienia się zawsze motyw i opcja otwierania strony głównej nawet po zmianie ów ustawień i zamknięciu opery i ponownym uruchomieniu wszystko przełacza sie na ustawienia domyślne

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.