Opera Mail a obrazki w wiadomościach

  • Witam,
    Jak w operze mail można ustawić aby wyświetlić całą wiadomość wraz z obrazami w niej zawartymi (również z tymi linkowanymi)?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.