Opera 25 - dane przeglądania

  • Podczas próby wyczyszczenia danych przeglądania [ctrl+shift+del] w Operze 25 program zawiesza się i zamyka ? czy ktoś się spotkał z tym problemem ? jak temu zaradzić ?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.