Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

błąd certyfikatu serwera

  • cześć. czemu mi wyskakuje ze jest błąd certyfikatu serwera i żebym zmienił czas na poprawny. sęk w tym że czas jest automatycznie dostarczany przez operatora sieci komórkowej. jak zaradzić temu?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.