Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

Opera 64bit

  • Wiem, że może to być przesadne pytanie i mogę nie otrzymać odpowiedzi, ale: czy jest planowana wersja 64 bitowa opery?

    Firefox nie porzucił jednak tej wersji, google wypuściło niedawno betę 64 bitową, IE już taki dawno jest dostępny i stąd moje pytanie

  • podejrzewam, że najpierw będą chcieli uporządkować brakujące funkcje w Operze x86, a dopiero potem przerzucą się na x64.
    IMO dobrym prognostykiem jest to, że Chrom 64-bitowy wkrótce będzie v. stabilną, więc pewnie Operze łatwiej będzie przeskoczyć.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.