Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

Trình duyệt web vào menu mục con

  • Hi cả nhà, mình gặp một vấn đề nho nhỏ khá khó chịu. Mỗi lần mình truy cập website nào đó, như website về y tế này chẳng hạn, các menu con không đứng yên để mình truy cập luôn. Mỗi lần nhấn như thế nó ra thư mục gốc. Vấn đề là nhiều trang như forums chẳng hạn, sử dụng các tính năng thường bị như này. ko nhấn vào được cái menu đó thì chịu chết.
    7cdf1f59700a8d54d41b.jpg