Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

Opera không xem đươc Videos trên Twitter và 1 số web yêu cầu Flash trên Ubuntu