Opera odświerza kilka razu stronę

  • Mam następujący problem,otóż gdy wchodzę na jakąś stronę SSL,np. gmail,to zanim strona się włączy to odświerza mi się kilka razy,jak zamknę kartę i znowu chce ją włączyć to jest to samo,problem nie występuje na innych przeglądarkach,opera to 22.0.1471.50 system świeżo zainstalowany,usuwałem już ją i instalowałem ponownie,powyłączałem wszystko,nic nie pomogło.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.