Problem z drukowaniem do One Note

  • Mam problem z drukowaniem z Opery 22 do programu One Note 2010.
    Jak wcisnę przycisk drukuj nic się nie dzieje , dodam że na innych przeglądarkach takich jak IE , Goggle a nawet Opera Next wszystko jest ok. Nie wiem co może być tego przyczyną .

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.