:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Yeni sekme sorunu.

  • Sürüm bilgisi

    Sürüm Derleme Platform Sistem
    12.16 1860 x64 Windows8

    Yukarıda bilgilerini verdiğim opera'yı kullanıyorum ve herhangibi bir siteden resim veya benzeri bağlantıları yeni sekmede açtığım zaman opera çalışmayı durdurup kendisini kapatıyorun.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.