rozszerzenia

  • Witam,
    po aktualizacji opery do 21.0.1432.57 pojawiły mi sie dwa jednakowe rozszerzenia "Image Autosizer" przy czym jedno jest oznaczone jako "Przeniesione: Image Autosizer" i z tym "przeniesionym" nic nie można zrobić - ani usunąć ani włączyć. Jak je usunąć ręcznie.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.