Synchronizacja haseł z PC na Android?

  • Może ktoś wie, dlaczego nie ma synchronizacji zapisanych haseł na PC w Operze na Androidzie? Inne przeglądarki to mają, dlaczego Opera nie ma i chyba nie ma tego w planach?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.