brak logowania do poczty

  • Po uaktualnieniu Opery do wersji 12.17 program nie loguje się do poczty. Kilkakrotnie tworzyłem i usuwałem konta,zarówno POP jak i IMAP, uważnie wpisywałem hasła, porty itp., nic się nie zmienia. Pojawia się okienko błędu modułu pocztowego z komunikatem "Próba połączenia z serwerem POP nie powiodła się".

  • Firewall?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.