Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

Khó sử dụng khi vào cảm âm sáo trúc trên Opera Mac

  • Khi dùng Mac để vào trang web cảm âm sáo trúc có tuyển tập các bài dành cho bản cảm âm http://camamhay.com/ những nốt đồ rê mi hiển thị không đúng hàng, hoặc lệch.
    Có ai bị như vậy không ạ ?