Opera 47 nie działa ciemny motyw

  • Witam, pod Operą 47 nie działa mi ciemny motyw w trybie incognito. Czy można to jakoś ustawić?
    Druga spraw że nie maksymalizuje mi okna opery po uruchomieniu, mam Gnome.

  • pod Operą 47 nie działa mi ciemny motyw w trybie incognito

    Nie działa Ci ciemny motyw czy masz inny wygląd Opery w oknie prywatnym - żeby łatwo odróżniać tryb pracy?

    W win niezależnie od ustawienia ciemny/jasny motyw, w oknie prywatnym jest dokładnie tak jak na obrazku po włączeniu okna prywatnego: czarne tło paska z uchwytami kart, biały uchwyt aktywnej karty, biały pasek adresu.

  • Ustawiony jest ciemny motyw w Operze. Gdy otwieram nową kartę i klikam Dostosuj stronę startową to opcja Włącz ciemny motyw, jest cały czas zaznaczona. No właśnie w trybie incognito to czarne tło paska nie działa, jest jasne.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.