:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Panel boczny.

  • Witam, panel boczny jest ok, ale jakby dało radę by był z prawej strony byłoby miło, bo tak na oko z lewej zajmuje główne miejsce na ekranie gdzie się spogląda i przy przeglądaniu stron oko ciągle w niego ucieka, zaś gdyby był z prawej byłby jakby cały czas w tle.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.