Panel boczny.

  • Witam, panel boczny jest ok, ale jakby dało radę by był z prawej strony byłoby miło, bo tak na oko z lewej zajmuje główne miejsce na ekranie gdzie się spogląda i przy przeglądaniu stron oko ciągle w niego ucieka, zaś gdyby był z prawej byłby jakby cały czas w tle.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.