Opera Beta açılmıyor

  • Opera Beta açılmıyor. Açılıp kapanıyor. Durdu hatası alıyorum. Yeniden kuracağım ama bilgilerimi kurtarmam gerekli(yer işaretleri, şifreler. vb). Disk üzerinden alabilir miyim bu verileri? Yoksa yeniden kurunca veriler sıfırlanmış olur mu?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.