skrót klawiatury

  • jak przy pomocy ctrl+tab płynnie poruszać się między kartami? obecnie za pomocą tego skrótu mogę wybierać karty z menu karty ale jest to zbyt wolne jak dla mnie wolałbym skakać między kartami jak w wszystkich przeglądarkach, pomoże ktoś?

  • Ty chcesz pomocy w tej konkretnej sprawie - czyli nie udało Ci się przypisać ctrl+tab do przełączania kart czy chodzi o ogólną pomoc w edycji skrótów klawiaturowych?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.