Kanały

  • Wybór jest okrojony ale może być. Informacje ok ale zdjęcia(thumbalis) bardzo małe, za małe w/g mnie. Źle wykożystana powierzchnia poszczególnych kanałów.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.