Eklentiler Sekronize olmuyor

  • Opera beta sürümüne geçmek isityorum.

    Eklentileri nasıl sekronize edeceğiz diğer sürüme!

    Chrome gibi tüm eklentileri sekronize edemiyormuyuz.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.