41.0.2353.69

  • Czy kiedykolwiek powstanie taka wersja, w której będzie można prawokliknąć w nazwę kanału w "Moje źródła" i wyskoczy menu z [edytuj]?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.