40.0.2308.62

  • Na dodawanie własnych źródeł RSS do Opery w normalny sposób to przyjdzie jednak poczekać.
    Ładuję http://rss.interia.pl, klikam i widzę flaki kanału zamiast propozycji dodania do moich źródeł. No i żadnej możliwości edycji tytułu kanału.

    A to całe oszczędzanie energii to działa? Po przełączeniu z wyłączone na włączone czas do końca baterii się nie zmienia.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.