Kompresja video

  • Hej, interesuje mnie ta funkcja w Operze, tylko nie jestem w sumie stwierdzić czy ta kompresja faktycznie działa. Badanie organoleptyczne - czyli badanie wzrokowe nie dowodzi niczego (nie potrafię zauważyć tej ewentualnej utraty jakości), a nie mam innych narzędzi by to stwierdzić.
    Czy Opera kompresuje np streaming live z http://new.livestream.com?
    A co z kompresją YouTube?

    Więc czy ktoś się orientuje jak to działa i jeśli tak to jakie materiały źródłowe video Opera jest w stanie kompresować?

    Pozdrawiam

  • a czy ta kompresja to ta sama co w wersji na androida?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.