Opera Adblock

  • Merhaba sayın yetkililer opera android için kullanıyorum reklam engelleme'de sorun fazlasıyla var ℅50 Engelliyor buda işe yaramıyor bu sorun düzeltilmeli özellik olarak youtube videoları arkaplanda oynatma tema arayüz eklenti özelliği

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.