" Niestety,w tej chwili nie możemy utworzyć nowegokonta."

  • Cześć. mam problem. używam trybu off road. Jestem zalogowany zawsze do Google. chcę stworzyć konto Google mojej siostrze wiec używam odpowiedniej opcji. Na końcu gdy dotknę kontynuuj widzę komunikaty treści: " Niestety, w tej chwili nie możemy utworzyć nowego konta."

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.