37.0.2178.54

  • A w tym to się da precyzyjnie wybrać co ma być blokowane przez funkcję "Blokowanie reklam"? Mam kaprys zablokować jakiś adres - to co muszę w tej sprawie zrobić?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.